Idea

Rodzina stanowi podstawową i najważniejszą formę życia społecznego.

Rodzinę tworzy kobieta i mężczyzna, którzy zawarli związek małżeński a także ich dzieci. Projekt Rodzina Roku  ma wspierać małżeństwa jako najlepsze środowisko opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci. Swoje działania ukierunkowujemy na rodzinę w Polsce wydobywając z niej to co najlepsze. Rodzina Roku to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna polegająca na usytuowaniu dobra rodzin w centrum wszelakich działań i zachęcająca do posiadania więcej niż jednego dziecka. Z badań GUS wynika, że ponad połowa rodzin w Polsce posiada tylko 1 dziecko. Poprzez realizację tego projektu pragniemy odwrócić ten trend i pokazać jak żyje się w rodzinie z większą liczbą dzieci

1

Głównym celem naszego projektu jest:

  1. Troska o rodzinę jako fundament ładu społecznego
  2. Dobro wszystkich rodzin, niezależnie od ich statusu materialnego oraz społecznego
  3. Promocja pozytywnego wizerunku małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny,
  4. Wsparcie rodzin w ich codziennym funkcjonowaniu
  5. Inspirowanie rodzin do posiadania większej liczby dzieci
  6. Zmiana postaw społecznych wobec rodziny i w tym szczególnie modelu życia jakim jest duża  rodzina
  7. Stworzenie koalicji władz samorządowych, placówek oświatowych, działaczy lokalnych na rzecz  rodzin.
2

Rezultaty osiągnięte w ramach projektu Rodzina Roku będą trwałe i wykorzystywane w późniejszej działalności Fundacji Być Bardziej. W swoich założeniach pragniemy aby konkurs Rodzina Roku był realizowany corocznie, tak aby świadomość społeczeństwa na temat rodziny cały czas rosła. Nasze działania przyniosą długotrwały efekt w postaci większego zainteresowania rodziną jako podstawą wszelkiego działania w społeczeństwie. Dodatkowo, poprzez ten projekt pragniemy umacniać wizerunek rodziny jako związku kobiety i mężczyzny oraz ich dzieci. Dlatego też, będziemy w przyszłości realizować inne projekty ukierunkowane na rodziny, ich rozwój, wsparcie oraz codzienną pomoc w funkcjonowaniu. Stworzenie tak głębokiej struktury instytucji samorządowych, działaczy lokalnych, placówek oświatowych przyczyni się do wypracowania wspólnego stanowiska oraz konkretnych działań ukierunkowanych na pomoc rodzinom w Polsce.

Człowiek jest istotą społeczną, żyje wśród innych ludzi. Rodzina jako komórka społeczna ma znaczenie fundamentalne dla ciągłości pokoleń, przekazywania kultury i całej cywilizacji. Jak zauważa GUS (2019 r.), rodziny z dziećmi są jedynym typem biologicznym rodziny, którego liczba zmniejsza się od 1970 r. Ponad 53% posiada tylko 1 dziecko, 35% – 2 dzieci, 9% – 3 dzieci, 3% – 4 lub 5 dzieci. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, do najważniejszych zaliczyć należy: sytuacja materialna polskich rodzin, późne macierzyństwo, czy aspiracje zawodowe kobiet. Realizacja tego projektu pokaże i zachęci rodziny mieszkające w Polsce do posiadania większej liczby dzieci oraz wsparcia tych rodzin w ich codziennym funkcjonowaniu.