PRACA literacka

Pracą literacką może być:

  • Reportaż lub opowiadanie nie przekraczające dwóch stron maszynopisu, napisane czcionką Times New Roman 12

Prace literackie prosimy przesyłać na adres mailowy: sekretariat@rodzinaroku.pl